Златни правила за толерантност

Области на обучение

Български език, изобразително изкуство, домашен бит, музика, физическо възпитание и спорт, информационни технологии.

Цели

Осъзнаване на необходимостта да бъдем толерантни към другите,да уважаваме чуждото мнение, да помагаме на другите, да правим добрини, да се формира: положително отношение към различните хора (деца) – с умствени или физически проблеми, от друг етнос; умения за работа в екип; за водене на диалог и обсъждане на мнения и предложения; умения за самоконтрол и самооценка.

Описание

 “Златни правила за толерантност” е специализиран образователен проект, който показва, че толерантността се учи.Идеята е да се внесе живот в учебния процес и да се повиши мотивацията на учениците да се опитват да разбират другите, да бъдат по-търпеливи, да уважават различието. Учениците изработват електронен наръчник с правила и цвете на толерантността.

 Екипи

Цвете на толерантността

Проектът в снимки

 

Проектът ни е вкючен в съвместен български проект и представен на Седми европейски форум на учители новатори в Берлин! https://itlearning-bg.net/BLGDimchoDebelyanov.aspx

Браво, сладурани!

Представяне на проекта на Научно - практически форум в Бургас от 25.08 - 27.08.2010 г. "Иновации в обучението и познавателното развитие" от госпожа Панайотова